Powered By Blogger

dinsdag 2 september 2014

Oldtimer belasting is miskleun


Veel  oldtimers  geëxporteerd

De nieuwe mrb-regels voor oldtimers die begin dit jaar van kracht werden, leveren de schatkist veel minder op dan de 120 miljoen euro waarop werd gerekend.Er wordt in 2014 nog niet eens een derde van dit bedrag opgehaald. De gewijzigde regels rondom de mrb voor oldtimers - vrijstelling van mrb werd op 1 januari verschoven van 25 naar 40 jaar - leverde niet alleen veel onrust op in de branche en bij eigenaren van oldtimers, ook de beoogde 120 miljoen euro die de regering dacht op te halen in 2014 wordt bij lange na niet gehaald. Volgens Stichting Autobelangen komt er dit jaar slechts 35 miljoen aan oldtimer-mrb binnen; dat is 29 procent van het begrote bedrag. Volgens het CBS worden ruim 350.000 oldtimers door de nieuwe regels getroffen. Veel oldtimers zijn sinds de invoering ervan geëxporteerd, geschorst of van lpg omgebouwd naar benzine, omdat de mrb op die brandstof lager is dan op lpg.

Geen opmerkingen: